Jumat, 29 November 2013

Bulan Menghadangku

pada malam itu
bulan turun dan menghadangku
aku gagap, beku
oleh ketidak-cantikanmu

bagaimana mungkin
penyair-penyair merayu
lewat dirimu
yang pucat-pasi

bukankah kita tahu
dia tidak bercahaya
dia yang bersembunyi
di balik jubah Surya

Purwokerto, 30 November 2013

Share:

0 comments:

Posting Komentar